PVDA vraagt ambitieus plan voor sociale woningen in Geraardsbergen

Geraardsbergen telt amper 2,5 sociale woningen per 100 huishoudens. “Daarmee pak je de woonproblematiek in onze stad niet aan”, zegt Nick Dobbelaere, lijsttrekker van PVDA Geraardsbergen. “Betaalbaar wonen moet voor iedereen mogelijk zijn, en de stad Geraardsbergen moet dat snel in handen nemen."
Vergelijkbare steden in Zuid-Oost-Vlaanderen, zoals Ninove en Ronse, komen aan respectievelijk 5,5 en 6,8 sociale woningen per 100 huishoudens. “De stad Geraardsbergen mag die inhaalbeweging wel eens beginnen te maken, want de noden zijn er”, aldus Nick Dobbelaere. 
In Geraardsbergen besteedt 58% van de huurders meer dan 30% van zijn inkomen aan huishuur. Dat cijfer ligt beduidend hoger dan het Vlaamse gemiddelde, dat bedraagt 47%. “Wonen is veel te duur voor heel veel mensen. Niet alleen voor mensen die in armoede leven, ook tweeverdieners geven een groot deel van hun inkomen uit aan huisvesting”, stelt Nick Dobbelaere. 
Dat heel wat mensen in Geraardsbergen wakker liggen van betaalbaar wonen blijkt uit de resultaten van de Grote Bevraging die PVDA Geraardsbergen de voorbije maanden uitvoerde. “Het thema ‘Goed wonen’ scoort hoog op het prioriteitenlijstje van de Geraardsbergenaar”, weet de PVDA-lijsttrekker. “Meer dan een op de drie ondervraagden zette het thema in zijn top drie van aan te pakken thema’s.” 
De PVDA wil dat de stad een ambitieus plan op tafel legt voor de bouw en renovatie van sociale woningen. Een groter aanbod van sociale woningen zal ook de prijzen op de private huurmarkt doen dalen. Daarnaast vraagt de partij een daadkrachtige aanpak van leegstand, maximumprijzen voor de private huurmarkt en meer ondersteuning voor energiebesparende renovatie van woningen.
Niets doen is geen oplossing, want de maatschappelijke kost van slechte huisvesting wordt steeds groter: mensen krijgen gezondheidsproblemen door gebrekkige woonkwaliteit, ze krijgen door stress door betaalproblemen, er komen opvoedingsproblemen door te kleine huisvesting, ze bouwen schulden op …
“Voor de PVDA moet een sterk woonbeleid dan ook een van de speerpunten zijn in een stad die het welzijn van zijn inwoners centraal stelt. Met een percentage sociale woningen van 2,5% is dat in Geraardsbergen duidelijk niet het geval”, besluit Nick Dobbelaere.