Skip to content

Lucien "Lucky" Materne

Lucien

394506948_723348269836600_4648346025831823583_n

Maandag moesten we afscheid nemen van Lucien Materne, een man met een groot hart, die zich heel zijn leven inzette voor rechtvaardigheid en solidariteit. 

Lucien, beter gekend als Lucky, stond mee aan de wieg van de PVDA in de jaren ‘70.
Zijn eerste engagement was de oprichting van de  Kommunistische Jeugdbond, samen met enkele vrienden in de woelige maar strijdbare periode van de Vietnamoorlog. Hierbij inspireerde hij jonge mensen om mee een actieve rol op te nemen voor de opbouw van een betere samenleving.

Lucky stopte met studeren en koos ervoor om te gaan werken in de Bulex-fabriek in Anderlecht. Hij kwam er in contact met zeer ongezonde werkomstandigheden, maar ook met de werkende klasse. Hij coachte en begeleidde arbeiders en syndicalisten en legde hiermee de eerste stenen voor de arbeiderswerkingen en de PVDA in Brussel.
Zijn taalgevoel en schrijftalent leidden hem later naar de redactie van Solidair en naar de vertaaldienst van de PVDA.

Als lid van de vormingsdienst heeft hij talrijke militanten marxistisch inzicht gegeven in vele maatschappelijke thema’s via artikelen en onderricht. Hij deed dit op een consequente en ernstige manier, met grote interesse voor de mensen waar hij vorming aan gaf. Moeilijke thema’s en discussies kon hij aangaan in een zeer begrijpbare taal zodat echt iedereen mee was in het verhaal. Hij zette ook menig pupil zelf aan het denken door de juiste vragen te stellen. Hij wou hiermee zijn kennis overdragen, maar ook zin voor verantwoordelijkheid, inzet en geestdrift. Hij zette zichzelf hierbij niet op de voorgrond, maar was eerder een stabiele kracht achter de schermen. 

Na veel jaren actieve inzet in Brussel, verhuisde hij enkele jaren geleden naar Aalst, om zijn engagement hier verder te zetten, maar tegelijk ook dichter bij zijn andere passie te zijn: zijn kinderen en kleinkinderen, die hij liefdevol koesterde. 

Ook in Aalst werden er snel banden gevormd met andere bewegingen en maakte hij actief deel uit van de Aalsters Raad voor internationale samenwerking als afgevaardigde van Viva Salud. Hij organiseerde er mee vormingen, waaronder rond de Palestijnse kwestie. 
Hij zette zich in voor de opbouw van PVDA in Aalst en verzorgde er de politieke vormingen voor nieuwe militanten uit de regio en schreef mee aan thema-dossiers.  

Lucky heeft een aantal zware medische tegenslagen gekend, maar deze hebben hem nooit verlamd, noch zijn engagement verzwakt. Hij ging ermee om als waren het “ongemakken” en bleef doen wat hij kon, in gelijk welke fase van ziekte of gezondheid. 

We kijken op naar zijn rust en vastberadenheid en zijn bedroefd dat we niet langer van hem kunnen leren. De lessen die hij ons geleerd heeft, dragen we mee, diepen we uit en bepalen mee ons engagement en onze goesting om onze missie verder te zetten: een rechtvaardige wereld voor iedereen en het socialisme.