N-VA en sp.a Sint-Niklaas akkoord met verhoging erelonen AZ Nikolaas

De Sint-Niklazenaren kregen begin juli via de pers te horen dat de erelonen in AZ Nikolaas worden verhoogd van 110% naar 150%. PVDA Sint-Niklaas stelde meteen de vraag of de vertegenwoordigers van de stad dit mee hadden goedgekeurd of niet? Chris Wauman (PVDA Sint-Niklaas): “Gisteren bevestigde het stadsbestuur dat hun vertegenwoordigers deze prijsstijging inderdaad mee hebben goedgekeurd. Het kan ook anders: PVDA Sint-Niklaas wil de erelonen gewoonweg afschaffen.”

Op de gemeenteraad van 24 augustus 2018 bevestigde de bevoegde schepen dat beide vertegenwoordigers van de meerderheid in de Raad van Bestuur de verhoging van de erelonen voor de artsen in AZ Nikolaas mee goedkeurden. Begin juli werd in de pers bekendgemaakt dat die erelonen worden verhoogd van 110% naar 150%. Van die extra kosten – bovenop de bestaande erelonen – gaat 35% naar een medisch investeringsfonds en 5% naar de artsen zelf, een mooie loonsverhoging. De vertegenwoordigers van de meerderheid stemden dus voor. De vertegenwoordiger van oppositiepartij CD&V stemde tegen.

Afschaffing erelonen

Chris Wauman: “Een verblijf in een eenpersoonskamer wordt op deze manier meer en meer een exclusief recht van de rijken. Dit is opnieuw een voorbeeld van hoe de overheid zijn verantwoordelijkheid ontloopt en de rekening naar de gewone burgers doorschuift. In de gezondheidszorg zou er nochtans geen plaats mogen zijn voor discriminatie op basis van de dikte van uw portemonnee. Wij willen de ereloonsupplementen afschaffen en elke specialist verplichten zich te conventioneren.”

Deze prijsstijging gaat immers niet rechtstreeks gepaard met een betere dienstverlening. In België zijn er gemiddeld 11 bedden per verpleegkundige, waar dit gemiddeld in Europa slechts 8 is en in Scandinavië zelfs maar 5. Om van 11 naar 8 bedden per verpleegkundige te zakken, zou onze regering 1 miljard euro moeten investeren. PVDA berekende dat als we alle specialisten het salaris zouden geven van een professor in de geneeskunde (gewoon hoogleraar), we 2 miljard kunnen besparen. Die betere dienstverlening kan dus makkelijk worden gerealiseerd via het afschaffen van de prestatiegeneeskunde (o.a. erelonen) en dan is er nog steeds ruimte om te investeren in medisch materiaal en onderzoek.

Respect voor de gemeenteraad

Bovendien bleek ook dat de gemeenteraad zelfs nooit werd ingelicht over deze prijsstijging, laat staan geraadpleegd. Ook een verzoek voor overleg van het OCMW werd genegeerd door het AZ Nikolaas. Chris Wauman: “Dit is een aanfluiting van de democratie! Het kan toch niet dat de gemeenteraad en het OCMW pas worden ingelicht ná de beslissing tot prijsstijging? De gemeenteraad moet ernstig genomen worden: alle informatie moet op voorhand worden bezorgd aan de gemeenteraadsleden, zodat zij het dossier kunnen voorbereiden, en vervolgens moet de gemeenteraad hierover beslissen. Op deze manier kunnen alle politici hun kiezers vertegenwoordigen. De PVDA is er zeker van dat als we een referendum zouden organiseren met de vraag of we de erelonen zomaar eventjes met 40% moeten doen stijgen, het gros van de bevolking het hier niet mee eens zal zijn"

Toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg

Ook op lokaal vlak dragen de bestuurders een grote verantwoordelijkheid voor de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg. PVDA Sint-Niklaas wil dat het komende stadsbestuur zijn steentje bijdraagt aan een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen. Daarom stelde wij in ons stadsprogramma 8 actiepunten voor om de gezondheidszorg in onze stad te verbeter. Je leest ze hier.